DVZ verzekeringen

CONCEPT & COPY

Hoe maak je duidelijk dat een christelijke zorgverzekering andere opvattingen heeft over zorg? DVZ vergoedt bijvoorbeeld geen echo’s of DNA-testen. Ook over euthanasie heeft DVZ een uitgesproken mening. Aan mij de vraag om dat eens helder uit de doeken te doen. Een enorm uitdaging… Ik heb andere opvattingen. En ik begreep de gedachtegang achter veel standpunten vaak ook niet. Wat te doen?

Als ik het begrijp, kan ik erover schrijven.
Ik verdiepte mij in de achtergronden van de christelijke ethiek. Ineens begreep ik het waaróm van de standpunten. Ook al was ik het er niet altijd mee eens, ik kon het nu wel verwoorden. De teksten werden enthousiast ontvangen in christelijke kringen: ik had de juist snaar geraakt!

Hoeveel pret beleeft u aan een echo?
“Krijgen we een gezond kind?” Het is de vraag die zich aan elke aanstaande ouder opdringt. Het antwoord van de medische wetenschap is een scala aan prenatale onderzoeken. Echo’s, nekplooimetingen, vlokkentesten, dubbeltesten, tripletesten, elke aanstaande ouder krijgt te maken met een vloedgolf aan prenatale technieken. Daarbij is het tegenwoordig vanzelfsprekend om in elk geval enkele prenatale screenings te ondergaan. Want een kind met een afwijking geboren laten worden, lijkt iets dat we vooral moeten vermijden. Maar wie bepaalt dat?

Hoe menswaardig is de medische wetenschap?

Ik kan niets meer voor u doen”. Het is helaas een veelgehoorde uitspraak. Weliswaar komt in het leven van elk mens ooit het moment dat het levenseinde onafwendbaar is. Maar een mens ‘niets’ bieden, effent de weg voor gevoelens van wanhoop, isolement en de ander tot last te zijn. De stap naar de zachte dood – sinds 2001 is opzettelijke levensbeëindiging in Nederland mogelijk – zou daardoor wel eens veel
dichterbij kunnen komen. Voor zorgverzekeraar DVZ is dit een mensonwaardige ontwikkeling.

Wat belooft een DNA test?

Medisch onderzoek naar het erfelijk materiaal van de mens stemt tot nadenken. In Nederland is het mogelijk om DNA te testen op ongeveer 130 verschillende erfelijke aandoeningen. De test onthult of de – meestal gezonde – mens risico loopt op één van deze ziekten. En ook of er een risico bestaat op het krijgen van kinderen met deze ziekte. Daarna stopt het werk van de voorspellende geneeskunde: mensen gaan naar huis met de wetenschap dat er een kans bestaat dat zij in de toekomst een ernstige ziekte krijgen. Zorgverzekeraar DVZ beseft dat erfelijk onderzoek diep kan ingrijpen.

art Nicole Cordia & Guus Vorstenbosch | copy Marijke Liebregts